Skip to content
Home » Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

O politiki varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev naročnikov ter drugih oseb, ki poslovno sodelujejo s podjetjem MANAS asfalti d.o.o., Podbevškova ulica 2, 8000 Novo mesto ( v nadaljevanju upravljalec) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe MANAS ASFALTI d.o.o. ter pravicami posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. se kot izvajalec storitev in ponudnik  blaga zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov servisnih, spletnih in drugih storitev. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje svojih storitev.

Varovanje osebnih podatkov

Zavedamo se, kako pomembni so vaši podatki, zato spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naših spletnih storitev. Uvedli bomo vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Vrsta podatkov in uporaba osebnih podatkov

Za potrebe upravljanja storitev, svetovanja in obveščanja o napakah, težavah in ostalih nadgradnjah v zvezi s storitvami in rešitvami, ki jih naše stranke uporabljajo, zbiramo naslednje podatke:

 • Naziv pravne osebe – stranka
 • Naslov pravne osebe – stranka
 • Davčno številko pravne osebe – stranka
 • Ime in priimek kontaktne osebe stranke
 • Elektronska pošta kontaktne osebe stranke
 • Telefonska številka kontaktne osebe stranke
 • Mobilna telefonska številka kontaktne osebe stranke
 • Druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani

Za pravilnost vnesenih podatkov strani uporabnika, podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. ne odgovarja.

Pravice posameznikov

Podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. zagotavlja uresničevanja posameznikovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu od prejema zahteve. Posameznikom podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem njihovih osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
 • Pravico do popravka
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do izbrisa
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.
 • Pravico do prenosljivosti
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetju MANAS ASFALTI d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Uporabniki lahko kadarkoli zahtevajo spremembo svojih pravic. To storijo tako, da s pisno izjavo preko elektronske pošte obvestijo podjetje MANAS ASFALTI d.o.o.

Varovanje zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju vseh osebnih podatkov. Pod nobenim pogojem ne bomo brez izrecnega dovoljenja posredovali ali omogočili vpogled osebnih oz. drugih podatkov tretji razen, če bi to od nas zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval preko spletnega vmesnika, ali v papirni/elektronski obliki ob obisku podjetja MANAS ASFALTI d.o.o., ali predal tehniku ob obisku v papirni/elektronski obliki, vključno z vsebino sporočil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Teh podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Prav tako podatkov uporabnikov ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik izrecno naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. MANAS ASFALATI d.o.o. lahko podatke v anonimizirani obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavnim službam, ki jih uporabljamo, bomo zaupali le potrebne podatke za dostavo v kupljenih izdelkov. Prek elektronske pošte bomo stopili v stik z uporabnikom, v namene obveščanja o stanju servisnih nalogov, poteka storitev, nadgradnje kritičnih sistemov in če bo to potrebno za izvedbo nakupa. V primeru kritičnih napak ali nujnih obvestil v zvezi z izpadi sistema pa bomo stopili v stik z uporabnikom preko kontaktne telefonske številke. Prav tako bomo telefonsko številko (SMS) uporabili za potrditev uporabnika v primeru prenosa ali uporabe zaupnih podatkov.

Izvajanje politike zasebnosti

Vse redno ali honorarno zaposlene osebe, kot tudi pravne osebe, ki izvajajo storitve za podjetje MANAS ASFALTI d.o.o. in imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem MANAS ASFALTI d.o.o..

Politika o varstvu osebnih podatkov velja od objave oziroma od 25.4.2023 dalje.